Tuesday 13 January 2015

Kutipan Islami 6

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. (HR. Abu Dawud)
Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasul hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya. (HR. Al-Baihaqi)
Carilah rezeki dari Allah dan janganlah menjadi beban bagi kaum muslimin. (Sufyan Ats Tsauri)
Rasulullah melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mati karena lapar dan haus. (HR. Muslim)
Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. (HR. Ahmad)
Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual-beli. Maka iringilah jual-belimu dengan banyak bersedekah. (HR. Tirmidzi)
Tiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram maka api neraka lebih utama membakarnya. (HR. Ath-Thabrani)
Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya dan ayahnya. (HR. Bukhari)
Bila kamu mohon sesuatu kepada Allah maka mohonlah dengan penuh keyakinan bahwa do'amu akan terkabul. (HR. Ahmad)
Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. (HR. Bukhari)
Siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, maka ia telah terhalang dari banyak kebaikan. (HR. Abu Dawud)
Janganlah saling memarahi, membelakangi, menyaingi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. (HR. Muslim)
Ya Allah Wahai Tuhan segala manusa, hilangkanlah penyakitnya, sembukanlah ia. Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. (HR. Bukhari)
Aku mengagumi mukmin, Bila peroleh kebaikan dia memuji Allah dan bersyukur, Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. (HR. Ahmad)
Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. (HR. Bukhari)


0 comments:

Post a Comment

Copyright © 2014 actions achat. All Rights Reserved. Template by CB Blogger. Powered by Blogger.