Thursday 30 October 2014

Kutipan Islami 2

Orang yg mengambil balik pemberiannya seperti orang yang telah menelan kembali muntahnya. -HR Muslim
Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. -HR Bukhari
Barangsiapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan. -HR Abu Daud
Orang yg bakhil (pelit) adalah orang yg bila disebut namaku di sisinya, ia tdk bersholawat padaku. -HR Muslim
Amal (kebaikan) yang disukai Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. -HR. Bukhari
Tiada seorang muslim terutusuk duri atau yg lebih dari itu, kecuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. -HR. Bukhari
Bila seorang dari kamu sedang marah hendaklah diam. -HR. Ahmad
Barang siapa yang menggantungkan jimat, berarti ia telah melakukan perbuatan syirik. -HR. Ahmad
Sesungguhnya jampi-jampi,jimat dan tiwalah (guna-guna,susuk atau pelet) adalah syirik. -HR. Ahmad,Abu Daud,Baihaqi
Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekurangan, dan kehinaan. -HR.Abu Dawud,Nasa'i
Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain. -HR.Abu dawud
Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. -HR. Al-Bukhari
Barangsiapa ingin ditolong Allah saat tertimpa malapetaka & kesempitan, maka perbanyaklah berdoa disaat kelapangan (senang). -HR.Tirmidzi


0 comments:

Post a Comment

Copyright © 2014 actions achat. All Rights Reserved. Template by CB Blogger. Powered by Blogger.